• Imprimeix

Què és Tràmits gencat?

Tràmits gencat és el catàleg de tràmits de la Generalitat de Catalunya on es recull la informació de tots els tràmits de la Generalitat. És un projecte d’Administració electrònica i de governança oberta que apropa l’Administració a la ciutadania mitjançant un espai web que mostra tots els tràmits organitzats temàticament, amb una estructura ordenada i redactats amb un llenguatge clar i entenedor.

Alhora, dóna resposta al principi de transparència que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i fa pública la informació relativa al catàleg de tràmits de la Generalitat. D’aquesta manera, es dóna compliment al dret de la ciutadania d’accés a la informació pública, entenent com a informació pública, la informació que elabora l’Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat.

En l’àmbit d’aquesta mateixa llei, Tràmits gencat facilita la reutilització de la informació pública que estableix l’article 16. Cada dia es genera un fitxer de dades que inclou, de manera estructurada, tota la informació dels tràmits publicats al portal. Aquest fitxer, accessible des del portal de Dades Obertes, permet el control d’indicadors de disponibilitat de tràmits, tant d’ús intern de l’administració, com per a la seva explotació per part de la ciutadania i de les empreses.

Tràmits gencat esdevé, doncs, una eina per resoldre tant drets (coneixement de tots els tràmits de la Generalitat en un sol lloc, ús del llenguatge clar i directe pel ciutadà i accés a diferents mètodes de cerca per trobar els tràmits), com deures dels ciutadans i de l’Administració.

Els tràmits a gencat
La integració de tràmits al web gencat neix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats següents:

  • Major coherència i adaptació al nou disseny gencat basat en disseny adaptatiu (responsiu).
  • Major visibilitat i accés més directe als continguts dels tràmits.
  • Integració en l’estratègia multicanal de la Generalitat de Catalunya per tal de donar resposta a les necessitats dels ciutadans a l’hora de consumir la informació dels tràmits des de qualsevol dispositiu (web d’escriptori, tauletes, mòbils).
  • Millora de la transparència facilitant l’accés a la informació a través d’un nou canal altament usat entre la ciutadania (mòbil).
  • Compliment de l’Acord de Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat de 20 de gener de 2015.

Treball en xarxa
Tràmits gencat és un projecte de treball transversal entre tots els departaments. Compta amb una xarxa de més de 90 redactors distribuïts entre els diferents organismes i departaments responsables. 

El Manual de redacció i estil de Tràmits gencat és una eina de suport als redactors que facilita que els diferents departaments segueixin una estructura estàndard en l'elaboració del continguts. La revisió i la publicació dels continguts la du a terme l'equip de Tràmits de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió (DGACD), mitjançant l'aplicació d'un control de qualitat basat en les directius establertes. La relació entre la DGACD i els redactors s'estableix mitjançant comunitats de professionals (comunitats de pràctica), formació especialitzada i pertinença a una llista de distribució i a un mateix grup de la plataforma de treball col·laboratiu.

Els tràmits estan classificats per temes. Cliqueu sobre un tema per accedir al llistat dels subtemes. Trieu el que us interessa i apareixerà el seu llistat de tràmits.

Per exemple, al tema Cultura podeu trobar diversos subtemes com ara Arxius i biblioteques Cultura popular.

El cercador de Tràmits gencat processa el llenguatge natural. El cercador interpreta el significat de la vostra consulta i retorna els resultats.

Pot interpretar el significat d’allò que heu escrit i admet consultes de tot tipus.

Formuleu una pregunta sobre el tràmit que cerqueu, tal com parleu, o simplement escriviu les frases o les paraules rellevants. El cercador ho interpreta semànticament i retorna els resultats.

Tot i  que l’objectiu del cercador se centra en els tràmits de la Generalitat de Catalunya, Tràmits gencat també integra l’opció de cerca de tràmits d’àmbit local que facilita l’AOC (Administració Oberta de Catalunya), treballant en xarxa amb tots els ajuntaments de Catalunya.

A més a més, trobareu l’enllaç al portal dels tràmits d’àmbit estatal.

A la primera pantalla de cada tràmit trobareu una descripció bàsica. Des de l'apartat Què necessiteu fer accedireu al pas a pas de cada modalitat de tramitació, com ara sol·licitar-ne l’alta, sol·licitar-ne la baixa o renovar-lo.

Si hi ha opcions de tramitació en línia, trobareu l’accés directe sota la modalitat.

També hi trobareu:

  • Enllaços al lloc web de l’organisme responsable
  • Enllaços a la normativa relacionada
  • Enllaços a tràmits relacionats

Un tràmit pot estar associat a més d’un tema.

Al pas a pas hi ha tot el que us cal saber i tot allò que heu de fer per tramitar, tant si es pot fer presencialment, per internet o per altres canals.

 

Els dossiers Què cal fer si pretenen explicar d'una manera propera i àgil els diferents tràmits que la ciutadania i les empreses han de rde dur a terme davant determinades situacions. Així es pot  trobar informació relativa a què fer si neix un fill, estem a l'atur, volem fer-nos autònoms, ens jubilem, etc.

No només inclou els tràmits de la Generalitat, sinó també tots aquells tràmits d'altres administracions que són necessaris davant un determinat fet vital, com el naixement d'un fill o l'atur.

Data d'actualització:  19.10.2015