• Imprimeix

Què és Tràmits gencat?

És el web des d’on s’accedeix a tots els tràmits de la Generalitat, el punt d'entrada per iniciar la tramitació en línia, accedir a la carpeta ciutadana, accedir a les notificacions electròniques, demanar cita prèvia i usar la bústia de contacte amb la Generalitat per enviar consultes, queixes o suggeriments. S’hi mostren tots els tràmits, organitzats temàticament, amb una estructura ordenada i redactats amb un llenguatge clar i entenedor. Tràmits gencat disposa d’un cercador, que interpreta el llenguatge natural, i facilita la localització dels tràmits.

A més, s’hi pot accedir per navegació temàtica, per perfil o bé per tipus de tràmit.

És un projecte d’Administració electrònica i de governança oberta que apropa l’Administració a la ciutadania

A més, respon al principi de transparència que recull la normativa vigent, la Llei 19/2014, i fa públic el catàleg de tràmits de la Generalitat. Així, es dona compliment al dret de la ciutadania d’accés a la informació pública, entenent com a informació pública, la informació que elabora l’Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat.

Així mateix, Tràmits gencat facilita la reutilització de continguts, ja que setmanalment es publica un fitxer de dades actualitzat que inclou, de manera estructurada, tota la informació dels tràmits publicats al portal. Aquest fitxer es pot descarregar des del portal de Dades Obertes.

Guies Què cal fer si...

Tràmits gencat publica les guies Què cal fer si. Aquestes guies expliquen de manera propera i àgil els tràmits que la ciutadania i les empreses han de fer en determinades situacions o fets vitals: quan neix un fill, en situació d’atur, per fer-se autònom o quan es vol comprar un pis, per exemple.

Aquestes guies, inclouen tràmits de la Generalitat, però també tràmits d'altres administracions que s’han considerat rellevants.

Data d'actualització:  22.11.2017