• Imprimeix
Prova per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

Inscriure's a la prova

Torna
Inscriure's a la prova 10230 - 10230_Prova_GESO Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Primera convocatòria

 • Inscripció: del 8 de gener (a les 9 h) fins al 13 de gener de 2016
 • Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos: a partir del 19 de gener de 2016.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos: a partir del 29 de gener de 2016.

Segona convocatòria

 • Inscripció: del 25 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 2 de març de 2016
 • Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos: a partir de l’11 de març de 2016.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos: a partir de l’1 d’abril de 2016

 Consulteu el calendari complet de cada convocatòria al web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de les dades personals, una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà (fotocòpia i original per autenticar) o per correu certificat (fotocòpies compulsades). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En totes les activitats relacionades amb la prova cal portar l’original del document identificador (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la sol·licitud d'inscripció perquè els membres de les comissions avaluadores puguin comprovar la identitat dels aspirants.

Pas 1 Inscriure's a la prova

Terminis
Des de 08.01.2016 fins al  13.01.2016
Des de 25.02.2016 fins al  02.03.2016

La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que s’hagi cobert la disponibilitat màxima de cada centre.

 1. L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. En fer la selecció del centre, si al costat apareix l'avís “centre no disponible”, cal que en seleccioneu un altre.
 5. Després d'emplenar i enviar la sol·licitud d'inscripció s'obre una finestra que dóna accés al resguard d'inscripció, amb el número de la sol·licitud, necessari per fer les consultes del procés.

  Aquest document  també s'envia per correu electrònic a l'adreça indicada a l'aplicació d'inscripció i es poden obtenir posteriorment des d'aquesta mateixa pàgina.

Un cop enviat el formulari d’inscripció no es pot canviar el centre seleccionat.

Per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pas 2 Imprimir el resguard d'inscripció

Si no s’ha fet en el moment de la inscripció, també es pot accedir per Internet al resguard d’inscripció i imprimir-ho; per fer-ho cal saber:

 • el número del document identificador indicat a la inscripció i 
 • el número de la sol·licitud

 

Pas 3 Presentar la documentació

Els documents per participar a la convocatòria i documents justificatius de les convalidacions s'han de presentar durant els tres dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos al centre examinador (en horari de registre).

Pas 4 Consultar els resultats

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud. 

Al tauler d’anuncis dels centres on es va fer la prova.

Data actualització 22.02.2016