• Imprimeix

Gestió de dejeccions i nitrogen (GDN)

11411 - 11411_Gestió de Dejeccions i Nitrogen (GDN) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Les explotacions ramaderes han de disposar d’un pla de gestió de dejeccions ramaderes, on quedi degudament justificada la gestió de les dejeccions i el nitrogen procedent de l’explotació.
Així mateix, les plantes de producció de biogàs han de disposar d’un pla de gestió, on s’indiqui i es justifiqui la gestió dels subproductes nitrogenats.
La GDN és una aplicació informàtica que permet elaborar i mantenir els plans de gestió de dejeccions ramaderes i els plans de gestió de les plantes de biogàs.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 14.12.2016