• Imprimeix

Formalització del conveni de prestació d’assistència sanitària per a persones que no estiguin assegurades ni siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Salut

Salut 20131 - 20131_-_Formalitzacio_conveni_prestacio_assistencia_sanitaria_per_persones_que_no_estiguin_assegurades_ni_siguin_beneficiaries_del_SNS Departament de Salut web

Accés a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública a través de la formalització del conveni especial de prestació d’assistència sanitària previst al Reial decret 576/2013, de 26 de juliol i mitjançant el pagament d’una quota mensual durant la seva vigència. Les quotes són:

  • De 60 euros, si la persona que formalitza el conveni té menys de 65 anys.
  • De 157 euros, si la persona que formalitza el conveni té 65 o més anys.

El conveni especial de prestació de l’assistència sanitària permet accedir a les prestacions incloses en la cartera comuna bàsica de l'SNS (atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària, salut mental i addiccions, rehabilitació, atenció i transport sanitari urgent i els trasplantaments; també les prestacions dels programes d’interès per a la salut pública que estableixi el Departament de Salut.). El CatSalut enviarà un document acreditatiu que permetrà l’accés a aquests serveis a tot el territori de l'Estat espanyol a les persones que formalitzin aquest conveni. 

Llegiu-ne més

Cal demanar cita prèvia per presentar la documentació a les unitats d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries del CatSalut.

Consulteu més informació en aquest web.

A les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiaries del Sistema Nacional de la Salut, tinguin la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d’un any, estiguin empadronades a algun municipi de Catalunya en el moment de sol·licitar el conveni i no tinguin accés a cap sistema de protecció sanitària pública.

Què necessiteu fer?

Data actualització 26.07.2017