• Imprimeix

Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant

20184 - 20184_Registre_Habitatges_Buits Departament de Territori i Sostenibilitat web

Es tracta d'un registre de caràcter administratiu on s'han d'inscriure els habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària mitjançant compensació o bé per pagament de deute amb garantia hipotecària, que no disposin d'un contracte que habiliti per a la seva ocupació.

Aquest registre depèn de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Llegiu-ne més

A partir del mes de gener de 2018, per dur a terme aquest tràmit de manera presencial a l'oficina d'atenció ciutadana de Barcelona (c.Diputació, 92), es pot demanar cita prèvia.


⇒Guia per fer la reserva de cita prèvia a l'OAC del carrer Diputació, 92 pas a pas

Als titulars d'aquesta tipologia d'habitatges.

En la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya podeu trobar el llistat de les persones jurídiques que han inscrit habitatges en el registre. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 21.12.2017