• Imprimeix

Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament web

Reconeixement de la validesa oficial a Espanya de títols i estudis no universitaris fets a l'estranger. Mitjançant l'homologació s'obté el reconeixement del grau acadèmic corresponent, l'habilitació per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d'idiomes.

Llegiu-ne més

A persones que volen obtenir el reconeixement d'estudis o títols obtinguts a l'estranger i resideixen a Catalunya.

No han de sol·licitar l'homologació els alumnes que s'incorporen a un curs de primària o de secundària (ensenyaments obligatoris) ni els adults que volen cursar ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.10.2018