• Imprimeix

Ajuts de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

20283 - 20283- Ajuts de mesures de protecció integral contra la violència de gènere Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Ajuts per a dones víctimes de violència a la parella amb rendes mensuals inferiors al 75% del salari mínim interprofessional vigent i amb dificultats especials per obtenir un lloc de treball.

Llegiu-ne més

L’ajut es pot sol·licitar mentre les mesures de protecció (prohibició d’apropament i prohibició de comunicació) estiguin vigents, siguin cautelars o per sentència ferma. Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere, fins que no es dicti l’ordre de protecció.

  • A dones víctimes de violència a la parella amb un determinat nivell de renda i amb especials dificultats per obtenir un lloc de treball. 
Què necessiteu fer?

Data actualització 27.07.2017