• Imprimeix
Premis Extraordinaris de Batxillerat

Inscriure's

Inscriure's 20501 - 20501-premis-extra-BTX Departament d'Ensenyament
  • Termini d’inscripció: del 30 de maig al 6 de juny de 2017
  • Publicació (a cada centre) de la llista d'admesos i exclosos: no més tard del 9 de juny de 2017
  • Resolució de possibles incidències: no més tard de del 12 de juny de 2017

Poden optar al Premi els alumnes que compleixen els requisits següents:

  • Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
  • Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2016-2017.
  • Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit