• Imprimeix

Subvencions per a la participació d'empreses artesanes a fires professionals

Comerç i consum 20569 - 20569-Subvencions per a la participació a fires de l'artesania - 1ª Conv. 2017 Departament d'Empresa i Coneixement web

L'objectiu d’aquest programa és promoure la comercialització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d'empreses artesanes en fires i salons professionals, d'àmbit nacional, estatal i internacional.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Termini per esmenar sol·licituds: del 23 de maig al 11 de juny de 2017

 

A empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans.


S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.09.2017