• Imprimeix

Declaració única agrària (DUN)

6497 - 6497_Declaracio unica Agrària (DUN) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

La Declaració única agrària és una declaració anual obligatòria que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya.
Ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació.

Llegiu-ne més
  • La DUN es pot presentar de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2018.
  • Si hi ha sol·licitud d’ajuts, s’ha de presentar de l’1 de febrer al 30 d'abril de 2018.
  • Els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds dels ajuts directes i dels ajuts associats al Contracte global d’explotació.
  • Els titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte:
    • si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat,
    • si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, i les seves produccions no es destinen al consum humà o animal.
Què necessiteu fer?

Data actualització 06.02.2018