• Imprimeix

Ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles

7179 - 7179_Ajuts a la millora de la produccio i comercialitzacio dels productes apicoles Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 3 al 20 de juny de 2016, ambdós inclosos.
  • Per a totes les línies d'actuació que se subvencionen: Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions, de persones productores amb personalitat jurídica integrades majoritàriament per persones apicultores que compleixin els requisits que estableixen els apartats 2.2 i 3.1 d’aquestes bases reguladores.
  • Per a les actuacions que figuren als apartats c)1, c)2 i c)3 de l'annex 2 de l'Ordre: a títol individual les persones físiques o jurídiques i comunitats de bens titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 2.2 i 3.1 de la convocatòria, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la legislació aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a persones treballadores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.
Què necessiteu fer?

Data actualització 10.04.2017