• Imprimeix

Ajuts a la transformació i comercialització de productes de pesca i de l'aqüicultura

Torna
7849 - 7849_Ajuts a la transformació i comercialització de productes de pesca i de l'aqüicultura Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L’objecte dels ajuts són les inversions destinades a la transformació i/o comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura per tal de complir un o més dels següents objectius:

  • Millorar les estructures de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.
  • Millorar la qualitat dels processos i dels productes, així com la seva presentació i el condicionament mitjançant la incorporació de noves tecnologies.
  • Incrementar la productivitat, la creació de llocs de treball i la igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona.
  • Millorar les condicions d'higiene i afavorir el desenvolupament i la implantació de mecanismes i sistemes de seguretat alimentària i l'adaptació a noves exigències sanitàries.
  • Prevenir la contaminació per residus, envasos i embalatges. Valorització i eliminació de residus, envasos i embalatges, en condicions no nocives per al medi ambient i l'aprofitament de subproductes.
  • Aplicar inversions innovadores.
  • Augmentar la dimensió de les unitats econòmiques que resultin de processos de concentració empresarial.
Llegeix més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

  • Si es sol·licita l’ajut  a càrrec del 2014, la visita de no inici  ja ha d’estar realitzada abans de la publicació de l’Ordre. El termini d’execució de l’actuació i presentació del justificant de pagament a la DGPAM és el 20 de novembre de 2014.

  • Si es sol·licita l’ajut  a càrrec del 2015, el termini d’execució de l’actuació i presentació del justificant de pagament a la DGPAM serà el que s'estableixi a la resolució de concessió de l'ajut, que no podrà ser més tard del 15 de setembre de 2015.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.06.2015