• Imprimeix

Ajuts per a projectes R+D+I en el sector agrari i alimentari

8061 - 8061_Ajuts per projectes R+D+I en el sector agrari i alimentari Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L'objecte dels ajuts és el foment del plantejament i redacció de projectes R+D+I liderats pel sector agroalimentari en col·laboració amb els instituts d'investigació i/o universitats, que impliquin innovació. 

Llegiu-ne més
  • Termini: del 25 de novembre  fins el 24 de desembre de 2014, ambdós inclosos (cal tenir present que no tots els registres romanen oberts el dia 24 de desembre!).
  • A les empreses agràries i agroalimentàries.
  • Als artesans alimentaris
  • A les empreses forestals.
  • A les agrupacions, i/o associacions,  i/o cooperatives de les anteriors inclosos els gremis artesanals i les comunitats de regants.

En el cas d'empreses agroalimentàries i forestals hauran d'estar inscrites al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

En el cas d’associacions cal tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.02.2016