• Imprimeix
Permís de pesca en zona controlada i competicions esportives

Consultar el permís per a competicions esportives

Consultar el permís per a competicions esportives 8363 - 8363_Permis de pesca en zona controlada i competicions esportives Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Les competicions es poden realitzar durant la temporada hàbil de pesca d’acord amb la Resolució de pesca anual. La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting us informarà sobre els terminis en què podeu realitzar la sol·licitud.
El pagament del permís es pot realitzar a partir de la data en què la Direcció General del Medi Natural  autoritzi la competició.

Les taxes són fixades per la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives vigent en cada moment. Disposeu d’un resum a la pàgina web de Pesca Continental: www.gencat.cat/pesca/continental

Es recorda a les Societats de Pescadors que juntament amb el permís per a competicions esportives han de disposar d’un llistat amb el nom de tots els participants. Un cop finalitzada la competició, els resultats de les captures s’han de lliurar a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.