• Imprimeix

Autorització per entitat distribuïdora. Pla de consum de fruita. Curs 2016/2017

8926 - 8926_Ajut per a les despeses de promoció i subministrament de fruita a les escoles Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L’ajut està destinat a promoure el subministrament de fruita en fresc a l'alumnat de centres escolars educatius durant el curs escolar 2016/2017.
El podrà demanar l’entitat autoritzada pel DARP per participar en la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses als centres educatius en els 15 dies hàbils següents a la notificació de la resolució d’autorització.
Les entitats que estiguin interessades en demanar l’autorització ho hauran de comunicar a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries l’autorització.
Per autoritzar l'entitat el DARP, valorarà les sol·licituds tenint en compte els mitjans tècnics que l’entitat posi a disposició del programa i els requisits necessaris per fer la correcta distribució. En cas que més d'una empresa compleixi els requisits, es valoraran les actuacions adreçades a complementar o millorar el programa, aportades per l'empresa sense cap cost pel programa.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 7 de juliol al 6 d'agost de 2016, ambdós inclosos.

Poden demanar l'autorització, les entitats públiques o privades, amb personalitat física o jurídica, que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya i que tinguin com activitat la producció i comercialització de fruites i hortalisses.

Què necessiteu fer?

Data actualització 06.07.2016