• Imprimeix
Accés a la informació pública

Sol·licitar informació pública

Sol·licitar informació pública 20313 - Accés a la informació pública Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

El formulari de sol·licitud signat pel sol·licitant.

Ser major de 16 anys i demanar informació sense incórrer en les causes d’inadmissió previstes per l’art. 29 de la Llei 19/2014.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit, tret de la taxa prevista per l’expedició de fotocòpies, si la informació se sol·licita en format paper.