• Imprimeix

Actes amb contingut econòmic d'una fundació

6358 - Actes amb contingut econòmic d'una fundació Departament de Justícia web

Per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària cal l’autorització prèvia del protectorat en els casos següents:

  • a) Si el donant ho ha exigit expressament.
  • b) Si ho estableix una disposició estatutària.
  • c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2018