• Imprimeix

Activitats de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

2030 - Activitats de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Departament d'Interior web

L'Institut no accepta sol·licituds d’inscripció a títol individual, sinó que només admet a tràmit les inscripcions canalitzades des de l’organització o administració d'origen del professional, ja que és la responsable d'autoritzar la seva participació a les activitats formatives que organitza l'Institut: els ajuntaments, en el cas de policies locals; la DGPEIS en el cas de bombers; la DG de Protecció Civil en el cas del seu personal...

Les úniques excepcions en què s’accepten sol·licituds d’inscripció a títol individual són en el cas del personal tècnic d’àmbit local competent per elaborar plans d’autoprotecció, o bé en el cas de jornades o seminaris, que també són oberts al públic en general.

Les inscripcions s'han d'efectuar, un cop convocat el curs o activitat, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat, en els terminis que s'indiquin en la convocatòria corresponent.

Llegiu-ne més

A les organitzacions d'origen dels treballadors, responsables d'autoritzar la participació a les activitats formatives que organitza l'Institut.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.06.2017