• Imprimeix
Adopció internacional

Sol·licitar l'adopció

Sol·licitar l'adopció 2070 - Adopció internacional Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Documentació acreditativa de la situació econòmica
  2. Certificat d'antecedents penals
  3. Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals
  4. Informe mèdic de salut física i psíquica

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Les persones o famílies candidates a l'adopció internacional d'un infant, segueixen un procés de formació i valoració assistint a sessions informatives i formatives, i efectuant entrevistes individuals i a domicili, amb els equips tècnics de les institucions col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF). Aquest procés té un cost econòmic que va a càrrec dels interessats.