• Imprimeix

Ajuts a l'aqüicultura

Torna
7848 - Ajuts a la aqüicultura Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L’objecte de l’ajut és el foment de projectes de nova construcció d'instal·lacions aqüícoles, l'ampliació de les ja existents, així com els projectes de modernització o equipament d'instal·lacions d'aqüicultura.
La subvenció d’aquesta línia serà a càrrec de l’any 2015.

Llegeix més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.
  • El termini d’execució de l’actuació i presentació del justificant de pagament a la DGPAM serà el que s'estableixi a la resolució de concessió de l'ajut, que no podrà ser més tard del 15 de setembre de 2015.

A  les persones físiques i jurídiques, titulars d'establiments d'aqüicultura, ubicats o que s'hagin d'ubicar a Catalunya, que tinguin la condició de microempresa, petita o mitjana empresa, així com les empreses amb menys de treballadors o un volum de negocis inferior a 200 milions d'euros, les confraries de pescadors, les associacions, les federacions i les organitzacions de productors.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.07.2015