• Imprimeix

Ajuts a la paralització definitiva d'embarcacions pesqueres

Torna
Aquest ajut s’estableix per paralitzar definitivament l'activitat de la modalitat d'arrossegament.
Llegeix més
  • El termini de sol·licituds comença el 9 d'agost i finalitza el 8 de setembre de 2014.
  •  El termini per dur a terme el desballestament i presentar tota la documentació a la DGPAM serà el 30 d’octubre de 2014.
  • A  les persones titulars de les embarcacions pesqueres de la modalitat d’arrossegament que formin part d’un pla d’ajustament de l’esforç pesquer, d'acord amb el que estableix l'article 2.1 a) del Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol.
Què necessiteu fer?

Data actualització 02.06.2015