• Imprimeix

Ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres

7010 - Ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L'objectiu és subvencionar la paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats de pesca d'arrossegament 

 

de la Província de Tarragona durant el 2016. Es convoquen els ajuts als armadors d’embarcacions pesqueres amb port base a la província de Tarragona i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal.

Llegiu-ne més
  • Termini: de l'1 d'agost al 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

     

Podran ser beneficiàries dels ajuts per a paralització temporal de l’activitat pesquera els armadors o els pescadors que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud.

  • Els armadors d’embarcacions pesqueres que estiguin registrats com a actius en el Registre General de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.
  • Els pescadors que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.
Què necessiteu fer?

Data actualització 15.07.2016