• Imprimeix

Ajuts a les accions col·lectives dels professionals de la pesca

Torna
6838 - Ajuts a les accions col·lectives dels professionals de la pesca Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L’objecte dels ajuts és fomentar la realització de projectes d'interès col·lectius adreçada a:

 1. La gestió i el control de l'activitat i de l'esforç pesquer.
 2. La millora de les situacions sanitàries, laborals i mediambientals inclosa la seva informació.
 3. La modernització dels serveis que es donen al sector.
 4. Els sistemes de millora de la qualitat i el control de la innovació i del coneixement de la producció i del comerç dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.
 5. El foment de les mesures adreçades a incrementar el valor afegit.
 6. El desenvolupament de la comercialització dels productes pesquers.
 7. L’organització de congressos, simposis, jornades de divulgació de la pesca i l’aqüicultura.
 8. La promoció de la cooperació entre els científics i professionals del sector.
Llegeix més
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.
 • Terminis d’execució de l’actuació i presentació del justificant a la DGPAM:
  1. 20 de novembre de 2014
   • Actuacions a les llotges pesqueres amb l’objecte d’incorporar millores en l’etiquetatge i les informacions sobre els productes de la Pesca.
   • Accions col·lectives a càrrec del 2014, en aquest cas la visita no inici ha d’estar realitzada abans de la publicació de l’Ordre.
  2. El que s'estableixi a la resolució de concessió de l'ajut, que no podrà ser més tard del 15 de setembre de 2015.
   •  Per la resta d’actuacions

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts per accions col·lectives:

 1. Confraries de pescadors i les seves federacions
 2. Associacions
 3. Fundacions
 4. Gremis
 5. Federacions
 6. Organitzacions de productors de la pesca i l’aqüicultura
 7. Institucions universitàries
 8. Associacions i fundacions, en aquest cas han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
Què necessiteu fer?

Data actualització 16.07.2015