• Imprimeix

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC)

10276 - Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC) Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència web

S'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2017.

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 36.000 euros, amb un import per ajut d'entre 6.000 euros i 12.000 euros.

Els treballs de recerca haurien d’estar orientats a l’obtenció de coneixements aplicables i han de versar sobre algun dels temes següents: 

  • Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania.
  • La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d’iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les pròpies iniciatives.
  • La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d’entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil.
  • La innovació democràtica al món local: anàlisi d’experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.
Llegiu-ne més

Resolució de la convocatòria DEMOC 2017

 Contacte: Ferran Lavall (flavall@gencat.cat)
Telèfon: 93 2691822

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.01.2018