• Imprimeix

Ajuts per a famílies amb infants

9070 - Ajuts per a famílies amb infants Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Ajut per a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de naixement de l'infant, i l'últim dia de presentació de la sol·licitud coincideix amb la data del mes següent del naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l'ajut econòmic. En el cas que la data de naixement no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini serà l'últim dia del mes següent. 

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2018 i la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. En cas que aquest darrer dia no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini és l'últim dia del mes següent.

A famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018 (ambdues dates incloses) i entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'agost de 2019 (ambdues dates incloses), sempre que no superin uns ingressos límit.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.10.2018