• Imprimeix

Ajuts per a famílies amb infants

9070 - Ajuts per a famílies amb infants Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

L'objecte és ajudar econòmicament les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i que no superin un determinat nivell d’ingressos, per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Llegiu-ne més

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud per a famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de setembre és de l’1 al 31 d’octubre (ambdós inclosos).

Per a la resta de famílies, el termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és d'un mes a comptar des de l’endemà de la data de naixement, acolliment adopció o tutela. En el cas que la data no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini és l'últim dia del mes següent.

Pagament dels ajuts 2010 i 2011: ja s'han realitzat tots els pagaments corresponents al 2010 i 2011. En cas que alguna persona no hagi rebut l'ingrés, pot ser a causa d'un canvi de dades en el número de compte bancari que va indicar en el formulari de sol·licitud dels ajuts. En aquests casos, cal comunicar modificacions en les dades.

A les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2016 i l'1 de gener i el 30 de juny de 2017 (ambdues dates incloses) i que no superin un determinat nivell d'ingressos.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.12.2016