• Imprimeix

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

5148 - Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge web

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

Llegiu-ne més

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona i dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. 

També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges.

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

També queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Podeu consultar aquí els municipis que en formen part..

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.05.2017