• Imprimeix
Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (ESTIU 2018)

Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (ESTIU 2015)

Acrònim: ESTIU

Inici termini: 9/6/15

Fi termini: 31/7/15

Més Informació: Roser Pinto (roserpinto@gencat.cat)

Data màxima de presentació de sol.licituds: 31 de juliol de 2015

Objecte

Concedir ajuts per al finançament del 75% de l’import de la matrícula i del 75% de les despeses de l’estada a estudiants del sistema universitari de Catalunya o de la Xarxa Vives d’Universitats, d’edats compreses entre els 18 i els 30 anys, que es matriculin per a tota l’edició a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) de 2015.

Sol·licitants

Les persones que compleixin els requisits següents:
- Estar matriculat o matriculada el curs 2014-2015 en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de la Xarxa Vives d’Universitats, o iniciar els estudis el curs 2015-2016 i haver tramitat ja la matrícula.
- Tenir entre 18 i 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
- Matricular-se, per a tota l’edició, a la Universitat Catalana d’Estiu de 2015 (matrícula completa).

Durada

Del 16 al 23 d’agost de 2015.

Import

L’import de l’ajut és, com a màxim, el 75% del preu de la matrícula i el 75% de les despeses de l’estada, per a tota l’edició, a la Universitat Catalana d’Estiu.
El preu de l’estada inclou la pernoctació al Liceu Renouvier i la manutenció (esmorzar, dinar i sopar).

Termini de presentació

Del 9 de juny de 2015 al 31 de juliol de 2015.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de “Tràmits gencat” de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça electrònica http://tramits.gencat.cat.

Informació

El pagament de l’ajut s’efectuarà directament a la Universitat Catalana d’Estiu un cop presentada la justificació i sense necessitat de presentar garanties. Aquesta justificació consisteix en el següent: la Universitat Catalana d’Estiu, d’acord amb el model normalitzat, ha de presentar a l’AGAUR la relació d’estudiants matriculats i l’acreditació de la seva assistència i estada, en el termini de deu dies des de l’acabament de l’edició de l’any 2015.

En el supòsit que l’import de les ajudes sol·licitades superi l’import previst a l’article 2 de la convocatòria s’adjudicaran les ajudes ordenades per ordre de presentació de sol·licituds.