• Imprimeix

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

9787 - 9787-Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

L'objecte dels ajuts que estableix l'ordre són les actuacions per a contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica, d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007, que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.
Tots els projectes s’han d’adequar obligatòriament a un dels àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica que s’enumeren a continuació:

• Àmbit 1. Sanitat vegetal i animal.
• Àmbit 2. Gestió del sòl, adobat i fertilització i pràctiques de conreu.
• Àmbit 3. Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
• Àmbit 4. Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
• Àmbit 5. Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.

• Àmbit 6. Qualitat diferencial dels aliments ecològics

Tots els projectes s’han de basar en uns dels següents sectors: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 3 de gener al 2 de febrer de 2017

Als equips de recerca:

  • de les universitats.
  • dels centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca.
  • dels centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.
Què necessiteu fer?

Data actualització 18.05.2017