• Imprimeix

Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres

2047 - Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres Departament de Territori i Sostenibilitat web

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams, depenent del volum d'aigua consumida. 

Amb aquesta ampliació s'afegiran 3 m³/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts pel 1r. tram, 2 m³/persona/mes pel 2n. tram i 1 m³/persona/mes pel tercer tram, d'acord amb la taula que s'adjunta tot seguit:

 

Persones per habitatge

1R TRAM

2N TRAM

3R TRAM

4R TRAM

0-3

Fins a 9 m3

De 10 a 15 m3

De 16 m3 a 18 m3

Més de 18 m3

4

Fins a 12 m3

De 13 a 20 m3

De 21 m3 a  24 m3

Més de 24 m3

5

Fins a 15 m3

De 16 a 25 m3

De 26 m3 a  30 m3

Més de 30 m3

6

Fins a 18 m3

De 19 a 30 m3

De 31 m3 a 36 m3

Més de 36 m3

7

Fins a 21 m3

De 22 a 35 m3

De 36 m3 a 42 m3

Més de 42 m3

n

Fins a 3n m3

De 3n+1 a 5n m3

De 5n+1 a 6n m3

Més de 6n m3

 

Llegiu-ne més

Truqueu al 012 per obtenir més informació sobre el tràmit

  • A les famílies de quatre o més membres o en habitatges on hi visquin 4 o més membres.
  • A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitació superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres sumin 4 o més persones.
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.09.2018