• Imprimeix
Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

Fer la comunicació

Fer la comunicació 8776 - 8776_Autoritzacio per a la realitzacio dactivitats amb risc dincendi Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El període per fer la comunicació és del 16 d’octubre al 14 de març.

  • Els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En la comunicació consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que no es pot dur a terme l’activitat.