• Imprimeix

Autorització del treball de menors de 16 anys per participar en espectacles públics

7938 - Autorització per al treball de menors de 16 anys en espectacles públics Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

L'autoritat laboral ha d'autoritzar el treball de menors de 16 anys en espectacles públics. L'empresa productora responsable de l'espectacle públic o rodatge presentarà la sol·licitud d'autorització adjuntant tota la documentació necessària, incloent l'autorització dels representants legals del/de la menor.

Llegiu-ne més

Nova versió dels formularis. L'eina de tramitació no accepta versions anteriors d'aquests documents. En aquest sentit, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018