• Imprimeix

Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats privades i centres adscrits

20267 - Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats privades i centres adscrits Departament d'Empresa i Coneixement web

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos).

Les avaluacions favorables dels trams presentats, a més d'acreditar el fet que durant aquest període el PDI ha desenvolupat la seva activitat investigadora de manera satisfactòria, serviran també per a les finalitats que s'estableixin en els convenis esmentats.

AQU Catalunya ha signat convenis amb les universitats privades i amb centres adscrits per avaluar els mèrits individuals de l'activitat investigadora del PDI doctor, d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

 

L
Llegiu-ne més

Convocatòria 2018: del 18 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Què necessiteu fer?

Data actualització 22.12.2017