• Imprimeix
Cànon social de l'aigua

Sol·licitar el cànon social per a col·lectius d'especial protecció

Sol·licitar el cànon social per a col·lectius d'especial protecció 9908 - Cànon social de l'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La documentació que cal aportar, depèn si la tramitació es realitza en línia o no (veure també apartat sol·licitar):

a) En el cas que la tramitació no es faci en línia, la documentació que cal aportar en aquest cas a la sol·licitud és:

  • Formulari de sol·licitud per a Col·lectius d’especial protecció (G5311).
  • Certificat o documentació justificativa que el sol·licitant pertany al col·lectiu que possibilita l’aplicació del cànon social: podeu sol·licitar aquests certificats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a excepció de la certificació de la Renda Garantida de Ciutadania, que és competència del Departament d’Empresa i Coneixement.

 b) En el cas que la tramitació es faci en línia, no cal aportar cap documentació addicional. 

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, i

  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa, o 
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, o 
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol), o 
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS), o 
  • Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.