• Imprimeix
Cànon social de l'aigua

Sol·licitar el cànon social per a famílies amb tots els membres en situació d'atur

Sol·licitar el cànon social per a famílies amb tots els membres en situació d'atur 9908 - Cànon social de l'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 

La documentació que cal aportar, depèn si la tramitació es realitza en línia o no (veure també apartat sol·licitar):

a) En el cas que la tramitació no es faci en línia, la documentació que cal aportar en aquest cas a la sol·licitud és:

  • Formulari de sol·licitud per a Famílies amb tots els membres en situació d’atur (G5310).

b) En el cas que la tramitació es faci en línia, no cal aportar cap documentació addicional. 

 

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, i

  • Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur, sempre i quan: 
    • els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon (veure la taula a altres informacions).

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 

Taula d'imports màxims dels ingressos de la unitat familiar: 

Import màxim dels ingressos de la unitat familiar.

IRSC 2015: 569,12 €/mes (30%: 170,74 €/mes)

Unitat Familiar

Límits mensuals

1 o 2 persones

1.138,24 €

3 persones

1.308,98 €

4 persones

1.479,71 €

5 persones

1.650,45 €

6 persones

1.821,18 €

n persones

(IRSC * 2)+ [(n-2)*(IRSC*0,30)]