• Imprimeix
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012

Habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012 4712 - Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Departament de Territori i Sostenibilitat
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.

 • Certificat d'idoneïtat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació).
 • Declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge o bé altre documentació pertinent als efectes considerats:
  • Primera inscripció registral de declaració d'obra nova.
  • Escriptura pública on consti l'ús d'habitatge.Acceptació d'herències.
  • Certificat municipal acreditatiu de l'antiguitat com a us d'habitatge.
  • Llicència d'obres o Plànols de llicència d'obres.
  • Plànols visats del projecte d'execució.
  • Certificat final d'obra visat.
  • Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
  • Fotografia aèria de l'institut Cartogràfic de l'any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
  • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
  • Altres documents expedits davant de fedatari públic.

En el tràmit telemàtic per a aquestes sol·licituds s'acceptarà només un únic document en PDF (màxim 3MB) on caldrà incloure tota la documentació necessària per acreditar l'antiguitat de l'habitatge. Aquest document en format PDF pot constar únicament de la declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge o bé de l'altre documentació pertinent als efectes considerats

Quan se sol·licita una cèdula de segona ocupació d'un habitatge que no n'ha tingut mai, o no ha obtingut la qualificació definitiva d'habitatge protegit, cal demostrar que l'habitatge ja existia i tenia un ús residencial, per això es demana que s'acrediti l'antiguitat.

Com a mesura de simplificació administrativa, s'ha elaborat el document de declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge. Aquesta declaració responsable, la pot signar el propietari, el tècnic que certifica l'habitabilitat o altre representant de la propietat.

El declarant haurà de tenir la documentació que acrediti l'antiguitat declarada i conservar-la durant la vigència de la cèdula. Aquesta documentació en poder del declarant pot constar de qualsevol document admès en dret per acreditar l'antiguitat de l'habitatge.

D'altra banda, l'Administració, per tal de verificar les dades de la declaració responsable , pot requerir al declarant que aporti la documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge sobre la qual s'ha basat per a fer la declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge.

19,65 € per habitatge.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Adreces de contacte dels col·legis professionals sobre tècnics tramitadors de cèdules d'habitabilitat

 

Àmbit

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació

Barcelona

Demarcació de Barcelona
Pl. Nova, 5
08001
Telèfon: 93 301 50 00

www.arquitectes.cat  

Delegació del Bages/Berguedà
C/ Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià)
08242 Manresa
Tel.: 93 875 18 00

 Delegació d'Osona
Pl. Bisbe Oliba, 2
08500 Vic
Tel.: 93 889 26 91
- 93 889 25 66

Delegació del Vallès
C/ Colom, 114, 1a.planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel.: 93 731 59 80

 

Delegació de Barcelona
C/ Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
Tel:.
 240 20 60

www.apabcn.cat 

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3, 4a. planta
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.:
 93 817 59 37

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
Plana de l'Om, 6, 3r.
08240 Manresa
Tel.:
 93 872 97 99

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2
08301 Mataró
Tel.:
 93 798 34 42

Delegació d'Osona
Rambla del Passeig, 71
08500 Vic
Tel.:
 93 885 26 11

Delegació del Vallès Occidental
C/ Colom, 114, 1a.planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel.:
 93 780 11 10

Delegació del Vallès Oriental
Josep Piñol, 8
08402 Granollers
Tel.:
 93 879 01 76

Girona

Demarcació de Girona
Pl. de la Catedral, 8 (Pia Almoina)
17004 Girona
Tel.
 972 41 27 27

Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Pl. Clarà, 12, 1r.
17800 Olot
Tel.
 972 27 27 00

Delegació de l'Alt Empordà
Pl. de l'Església, 6
17600 Figueres
Tel.
 972 50 50 33

C/ Santa Eugènia, 19
17005 Girona
Tel.
 972 21 18 54

www.aparellador.cat 

C/Antiga de Vidreres Sector Ind. Q, Nau D-18
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 37 12 23

C/Pirineus - C/Falgueres s/n,
Polígon Industrial
17460 Celrà
Tel. 972 49 30 37

Polígon Industrial Pont del Príncep, parcel·la 28, sector 1
17469 Vilamalla
Tel. 972 52 61 39

C/ Pagès Ortiz, 55
17230 Palamós
Tel. 972 31 56 65

Av. Europa 36
Polígon Industrial Pla de Baix
17800 Olot
Tel. 972 26 00 71


 

Lleida

Demarcació de Lleida
C/ Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel.
 973 23 40 51

Delegació del Pirineu
Pg. Joan Brudieu, 20
25700 La Seu d'Urgell
Tel.
 973 35 36 00

C/ Enric Granados, 5
25006 Lleida
Tel.
 973 24 91 00

www.caatlleida.cat  

Tarragona

Demarcació de Tarragona
C/ Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel.
 977 24 93 67

Rambla del President Macià, 6, ba.
43005 Tarragona
Tel.:
 977 21 27 99

www.apatgn.org 

 

Terres de l’Ebre

Demarcació de l'Ebre
C/ Berenguer IV, 26, pral. (Casa Bau)
43500 Tortosa
Tel.
 977 44 19 72

Demarcació de l'Ebre
Ronda del Docs, 6
43500 Tortosa
Tel.
 977 44 37 80

www.catebre.cat