• Imprimeix
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Sol·licitar còpia de cèdules

Sol·licitar còpia de cèdules 4712 - Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Departament de Territori i Sostenibilitat
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

La documentació a aportar per a sol·licitar la còpia és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), que incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.

Els certificats es lliuren al moment tret que es demanin més de 4 còpies, per exemple peticions d'entitats bancàries o immobiliàries. En aquests casos s'acorda amb el sol·licitant el moment de lliurar les còpies.

En el cas de sol·licitar més d'una còpia s'ha de lliurar juntament amb la sol·licitud el document de la relació d'habitatges dels que es sol·liciten les cèdules.

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar una còpia.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit