• Imprimeix

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

8487 - Cens d'entitats de foment de la llengua catalana Departament de Cultura web

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets, així com la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.  

Llegiu-ne més

Les donacions a favor d’entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el Departament de Cultura desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

A aquelles entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que tenen prevista expressament en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana o les que duen a terme activitats per impulsar-ne l’ús.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.12.2018