• Imprimeix

Cens d'entitats del Voluntariat

6731 - Cens d'entitats del Voluntariat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

El Cens d'entitats del voluntariat és una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat

Llegiu-ne més

Per donar-se d'alta o de baixa al Cens i/o modificar les dades per Internet cal disposar de certificat digital vàlid

A les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, patronats, o grups organitzats amb personalitat jurídica delegada d’una altra entitat). En tots casos, han de dur a terme actuacions de voluntariat

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.05.2018