• Imprimeix

Certificació de dades registrals de les acadèmies

6394 - Certificació de dades registrals de les acadèmies Departament de Justícia web

Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. Els actes inscriptibles en el registre d'acadèmies són objecte de certificació.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017