• Imprimeix

Certificació de dades registrals d'un col·legi professional

5511 - Certificació de dades registrals d'un col·legi professional Departament de Justícia web

Els actes inscriptibles en el Registre de col·legis professionals són objecte de certificació.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017