• Imprimeix

Certificació de dades registrals d'una federació

5499 - Certificació de dades registrals d'una federació Departament de Justícia web

El Registre de federacions és públic. Si es necessita l’acreditació fefaent d'una dada registral d'una federació inscrita al Registre se n'ha de sol·licitar una certificació registral.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018