• Imprimeix

Certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries

11398 - Certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries Departament de Salut web

A partir de l’entrada en vigor el 30 d’abril de 2011 de la Llei 5/2001, de 29 de març, d’economia social, els psicòlegs que desenvolupin l’activitat en centres, establiments i serveis del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin concertats han de tenir el títol oficial de psicologia amb l’especialitat en psicologia clínica.
No obstant això, els psicòlegs que a l’entrada en vigor el 30 d’abril de 2011 de la dita Llei 5/2011, de 29 de març, estiguin desenvolupant activitats sanitàries en centres, establiments i serveis del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin concertats en llocs de treball per accedir als quals no se’ls hagi requerit tenir el títol de psicologia amb l’especialitat en psicologia clínica no poden ser traslladats del seu lloc de treball per no tenir aquesta titulació.
Per aquest motiu, els psicòlegs en la situació esmentada es poden acollir al que preveu l’apartat sisè de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, i poden exercir activitats sanitàries en unitats assistencials i consultes de psicologia en l’àmbit privat encara que no tinguin el màster en psicologia general sanitària.
Aquests professionals poden sol·licitar un certificat al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris que acrediti que estan inclosos en aquests supòsits.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 24.03.2015