• Imprimeix

Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP). Homologació i gestió de cursos

7778 - Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP). Homologació i gestió de cursos Departament de Territori i Sostenibilitat web

Els centres que estiguin autoritzats per impartir la formació per al Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals han d'homologar els cursos relacionats amb aquesta matèria.
Els cursos poden ser per a conductors de transport de mercaderies o bé per a conductors de transport de viatgers.
La persona, física o jurídica, titular de diversos centres autoritzats pot impartir tots aquells cursos que li homologuin en qualsevol dels seus centres, sense la necessitat de sol·licitar una homologació per al mateix curs en cada centre.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 04.04.2017