• Imprimeix
Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP)

Sol·licitar la targeta de qualificació de conductor

Sol·licitar la targeta de qualificació de conductor 8858 - Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP) Departament de Territori i Sostenibilitat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Formulari de sol·licitud del 'PAS 1. Sol·licitar la targeta'
  2. NIF o NIE original i en vigor
  3. Permís de conduir en vigor

Documentació que cal presentar en el moment de recollir la targeta:

  • Si la recull el titular:
    1. NIF o NIE original i en vigor
  • Haver superat el curs i la prova de qualificació inicial del CAP, o
  • Haver superat el curs de formació contínua del CAP i tenir el permís de conduir en vigor

42,35 €