• Imprimeix
Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP)

Sol·licitar el certificat (títol) d'aptitud professional

Sol·licitar el certificat (títol) d'aptitud professional 8858 - Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP) Departament de Territori i Sostenibilitat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud presencialment:

  1. Formulari de sol·licitud del 'PAS 1. Sol·licitar el certificat (títol)'.
  2. NIF o NIE original i en vigor

Documentació que cal presentar en el moment de recollir el certificat (títol):

  • Si el recull el titular:
    1. NIF o NIE original i en vigor
  • Haver superat el curs i l’examen de qualificació inicial CAP.

26,50 €.