• Imprimeix
Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP)

Canviar de NIE a NIF

Canviar de NIE a NIF 8858 - Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP) Departament de Territori i Sostenibilitat

Aquest tràmit es pot sol·licitar una vegada ja s'ha fet el canvi de NIE a NIF en el carnet de conduir.

  1. Formulari de sol·licitud del 'PAS 1. Sol·licitar canvi de NIE a NIF'. 
  2. Nou NIF original.
  3. Certificat del Ministerio del Interior on consta el canvi de NIE a NIF.
  4. Permís de conduir original i en vigor.

El Departament de Territori i Sostenibilitat comprovarà d'ofici que teniu la residència en la demarcació en la qual presenteu la sol·licitud. En el cas que aquesta comprovació no sigui possible, haureu d'aportar un document acreditatiu (a aquests efectes, per als/a les ciutadans/anes de països de la Unió Europea, caldrà qualsevol document amb valor probatori, per exemple el certificat d'empadronament, rebuts de llum, aigua..., i en el cas de ciutadans/anes extracomunitaris hauran d'acreditar la residència permanent o el permís de residència i treball de la classe D o E).

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Aquest tràmit no implica el canvi de NIE a NIF ni en la targeta de qualificació de conductor, ni en el certificat (títol) d'aptitud professional. En cas que vulgueu tenir aquests documents actualitzats, caldrà que els sol·liciteu de nou seguint els passos que trobareu indicats en la modalitat:

Recordeu que la targeta de qualificació de conductor s'ha de portar obligatòriament al vehicle.