• Imprimeix

Certificat de l'estat de salut

Salut 9241 - 9241_-_Certificat_de_l_estat_de_salut Departament de Salut web

Un certificat de l'estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge o metgessa en un imprès oficial que dóna fe de l'estat de salut d'una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat.

Llegiu-ne més

A les persones assegurades del CatSalut amb dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut que han estat ateses per un professional sanitari en un centre del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Què necessiteu fer?

Data actualització 25.05.2017