• Imprimeix
Certificat de l'estat de salut

Demanar un certificat de l'estat de salut

Demanar un certificat de l'estat de salut 9241 - 9241_-_Certificat_de_l_estat_de_salut Departament de Salut

Es pot demanar en qualsevol moment.

  1. Tenir dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut.
  2. Esser pacient del metge o metgessa.
  3. Si el certificat es demana en nom d'una altra persona acreditar que se n'és el representant legal.

No hi ha taxes associades quan s'expedeixen per exigències legals com per exemple el certificat de defunció, però si que s'haurà d'abonar una taxa quan es sol·liciten per a altres finalitats com per exemple presentar-se a oposicions, demanar una subvenció o un ajut, inscriure's en una activitat d'oci o esportiva, accés a l'oferta de balnearis de l'IMSERSO, etc.

El metge o la metgessa d'atenció primària o atenció especialitzada que signarà el certificat:

  1. No pot certificar o justificar aquelles situacions o fets dels quals no té coneixement mitjançant un acte assistencial o mitjançant un document acreditatiu emès per un professional mèdic o per una entitat del sistema.
  2. No té obligació de fer el certificat si per poder-lo emetre ha de fer o bé ha d'indicar la realització de proves o exàmens complementaris que considera necessaris. És a dir, les proves complementàries que et fa fer el teu metge o metgessa són només per a l'atenció a les malalties agudes o cròniques, però no es faran fer per poder emetre un certificat.
  3. No té obligació de certificar sobre l'aptitud de la persona per a la realització d'activitats esportives, de lleure o professionals (per exemple no ha de certificar sobre l'aptitud per poder conduir o no certificarà si una persona és apta, o no ho és, per a la realització d'un determinat esport).