• Imprimeix

Comunicació d'altes o defuncions d'accidentats per accident de treball

8585 - Comunicació d'altes o defuncions d'accidentats per accident de treball Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

La relació d'altes o defuncions s'han d'emplenar relacionant aquells treballadors/ores per als quals s'hagin rebut els corresponents comunicats mèdics d'alta.

Llegiu-ne més

La comunicació d’accidents de treball s’ha de realitzar a través del portal de Comunicació i Notificació de Treballadors Accidentats  (CoNTA) al que podeu accedir mitjançant aquest enllaç: CoNTA

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.07.2017