• Imprimeix

Comunicació de les activitats firals (fires o exposicions i fires-mercat)

Comerç i consum 9118 - Comunicació de les activitats firals (fires o exposicions i fires-mercat) Departament d'Empresa i Coneixement web

Les activitats firals són les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les característiques següents:

  1. Tenir una durada limitada en el temps.
  2. Reunir una pluralitat d'expositors.

Les fires són activitats firals de caràcter periòdic que s'adrecen principalment al públic professional i que no admeten la venda directa amb retirada de mercaderia del recinte firal.

Les exposicions o mostres són activitats firals que no tenen una periodicitat establerta, s'adrecen principalment al públic professional, i que no admeten la venda directa amb retirada de mercaderia del recinte firal.

La realització de fires i d'exposicions ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'Administració de la Generalitat.

Les fires-mercat són activitats firals de caràcter periòdic, adreçades al públic general en les quals s'admet eventualment la venda directa amb retirada de mercaderia.

La realització de fires-mercat ha de ser comunicada a l'ajuntament del municipi on han de tenir lloc. Si ocupen un espai de domini públic requeriran l'autorització de l'ajuntament. L'Ajuntament traslladarà aquesta comunicació i/o autorització a l'Administració de la Generalitat per a la posterior inscripció en el Registre d'activitats firals, si s'escau.

Exclusions

No es consideren activitats firals:

  • Les exposicions universals que es regeixen per a la Convenció de Paris de 22 de novembre de 1928.
  • Les activitats dedicades als productes de la cultura, l'educació, la ciència, l'art i el civisme i els serveis socials, llevat que s'adrecin principalment a públic professional.
  • Les activitats promocionals organitzades per establiments comercials.
  • Els mercats adreçats a públic general per a la venda directa amb retirada de mercaderia.
Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 29.07.2016